Företagets uppstart

Nestorn i NV-Skåne när det gäller värmepumpar, Per Behrens, som jobbat med den här typen av uppvärmning i över 25 år, driver sin firma med fast hand. Fyra, snart fem, med-arbetare plus borrare, grävare, rörläggare och elektriker behövs för att hantera den växande marknaden för värmepumpar.

”Annat var det när jag började 1992. De första två åren skötte jag allting själv förutom markarbetet, el- och rörinstallationer. Jag har alltid erbjudit en totalentreprenad”,säger Per.

”Mitt intresse för värmepumpar började redan 1979. På den tiden var jag anställd vid Alfa Laval och värmepumpar för stallvärme började komma. Vi installerade den första stallvärmepumpen samma år, och den var i drift i närmare 25 år, då byttes den ut”, berättar Per. Åren gick och fem år senare installerade Per Behrens och hans kollegor i distriktet flest värmepumpar i landet. Några års vikande marknad för värmepumpar kom och Per flyttade till Skånska Lantmännen och började jobba med traktorer och lantbruksmaskiner.

”1992 tog jobbet slut och jag stod arbetslös. Det var besvärliga tider. Så vad skulle jag göra? Värmepumpar hade alltid legat mig varmt om hjärtat; en kontakt med IVT klargjorde att de inte anställde några säljare, men om jag startade egen firma”…

Behrens Alternativ Energi AB

Adress

Brännerigatan 17
26337 Höganäs

Telefon

042 - 23 85 82

E-post

info@aenergi.se